Tags: vegan

กรีนมันเดย์ เปิดตัวในประเทศไทย มุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน

กรีนมันเดย์ เปิดตัวในประเทศไทย มุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน

Original Article: Gourmet & Cuisine กรีนมันเดย์ เครือข่ายระดับโลกเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพื่อการเกษตรยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารจากธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น นายเดวิด ยัง (David Yeung) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกรีนมันเดย์ กล่าวว่า “ประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันมายาวนานในด้านอาหารและเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานว่าเป็นประเทศชาวพุทธ และมีวัฒนธรรมการกินเจที่ฝังแน่น ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวกรีนมันเดย์ในประเทศไทยในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีโครงการนวัตกรรมระดับโลกด้านอาหารที่ทำจากพืชอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นที่นี่อีกด้วย เราเชื่อว่านี่คือขั้นตอนสำคัญที่จะเชื่อมโยงแก่นวัฒนธรรมของไทยเข้ากับอนาคตที่ยั่งยืน” ในด้านมุมมองนวัตกรรม บียอนด์ มีท (Beyond Meat) ถึอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้คนทั่วโลกอย่างท่วมท้นและรวดเร็วยิ่ง และเรารู้ว่าหลาย...
Read More